Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej od roku 2008. Od 2012 roku wykształciliśmy ponad 192 absolwentów.

Kształcenie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

  • Studia stacjonarne (dzienne) I stopnia – 3,5 roku inżynierskie,
  • Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia- 1,5 roku magisterskie
IMG_1492
Zobacz film o kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa !!!

Studia na tym kierunku zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru higieny i bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych oraz analizy ryzyka. Przekazywana jest wiedza i kształcone są umiejętności w zakresie:

  • organizacji pracy służb BHP,
  • projektowania i monitorowania warunków pracy,
  • podejmowania działań zapobiegających i ograniczających wypadki i choroby zawodowe,
  • podejmowania działań zapobiegających i ograniczających awarie przemysłowe i skażenie środowiska.
Reklamy